ABOUT US

โรงพิมพ์มาตราฐานสากล
ทุ่มเท และเอาใจใส่ทุกกระบวนการผลิต เพื่อความสมบูรณ์แบบ ถูกต้อง แม่นยำ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


Learn more


Who We Are

เราคือโรงพิมพ์ที่รัก และดูแลกระดาษทุกใบให้เกิดประโยชน์ และมีค่าในตัวเองมากที่สุดตลอด 10 ปี ที่เราดำเนินธุรกิจทางด้านการพิมพ์มาอย่างทุ่มเท และเอาใจใส่ วันนี้ เราได้พัฒนารูปแบบ และลงทุนครั้งสำคัญ เพื่อทำให้งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีมาตราฐานที่สูงขึ้นรองรับมาตราฐาน ISO 12647-2 ซึ่งเป็นมาตราฐานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสีความถูกต้องสวยงาม ให้มีความแม่นยำมากขึ้นในขณะเดียวกัน เราก็สามารถสร้างคุณค่าของกระดาษแต่ละใบให้คุ้มค่า ลดความสิ้นเปลืองจากการทำงานในระบบ การพิมพ์แบบเดิมด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่สามารถผลิตงานพิมพ์โดยยึดหลัก “Green Print Management” เพื่อช่วยรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีใหม่ ระบบการจัดการแบบใหม่ และเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ยุคใหม่ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้โรงพิมพ์ โรงพิมพ์ของเรา ผลิตงานโดยใช้ทรัพยากรของลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

เพื่อความสมบูรณ์แบบ ถูกต้อง แม่นยำ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เราเพิ่มกำลังการผลิตโดยลงทุนนำเข้า เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon footprint)ลงจากระบบการพิมพ์แบบเดิมประมาณ 10% ซึ่งถ้าเทียบกับจำนวนการผลิตตลอดปี เราจะสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยลดความสูญเสียจากการทำงานด้วยระบบการพิมพ์แบบเดิม ที่ต้องใช้กระดาษ,สี, ไฟฟ้า แรงงาน และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมาก ในการทดสอบสี และตั้งค่า ก่อนที่จะได้งานที่เราต้องการ และทรัพยากรเหล่านั้นก็ต้องทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ การลงทุน และขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ เราได้ร่วมกระบวนการที่จำเป็น เพื่อผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ด้วยการลงทุน CTP รุ่นใหม่ล่าสุด Suprasetter A106 จากบริษัท  Heidelberg ประเทศเยอรมัน ซึ่งสามารถผลิตแม่พิมพ์ (Plate) ที่มีคุณภาพสูง และดีที่สุดให้ความเที่ยงตรง แม่นยำ แข็งแรงของวัสดุแม่พิมพ์ เพื่อการผลิตงาน ที่ให้ความสวยงามของสีและความคมชัดในระดับสูง (Premium grade)  นอกจากนี้เรายังนำเข้าเครื่องพิมพ์ใหม่ แกะกล่อง จาก Heidelberg เข้ามาเสริมกำลังการผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดลดจำนวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในระบบเก่า นอกจากจะช่วยให้ลดระยะเวลาเดินทาง และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการเดินทางลงแล้ว ยังสามารถผลิตงานด้วยความสุขจากการไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิ การผลิตงานมีความถูกต้อง เพื่อคุณภาพของงานสู่ความสุขของลูกค้าลูกค้าได้อะไรจาก Roongsiri Greenprint

คุณภาพการผลิต

การผลิตโดยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ด้วยเม็ดสกรีน 200dpi (dot per inch)ซึ่งสูงกว่าระบบเดิมๆ ซึ่งพิมพ์เพียง 175dpi ลูกค้าจะได้ภาพ และสีที่ละเอียด และสวยคมมากขึ้นนอกจากนั้นเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ช่วยลดมลพิษ

ระบบการผลิต GreenPrint จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ล่าช้า และขาดประสิทธิภาพลง ทำให้จำนวนวัตถุดิบที่จะถูกทิ้งเป็นขยะจากการสูญเสียในการตั้งค่างาน และปล่อยให้เป็นมลพิษต่อโลกลดน้อยลงประมาณ 5-10%

เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด

– กระบวนการออกแม่พิมพ์ เราเลือกใช้แผ่นเพลทที่ดีที่สุด ด้วยคุณภาพการผลิตแบบ “Double Layer” ถึงแม้ราคาจะสูง แต่ก็ให้ความเที่ยงตรง และคุณภาพในการพิมพ์มากกว่าระบบ Single Layer แบบเดิม ทำให้การผลิตงานพิมพ์มีความต่อเนื่อง และได้คุณภาพที่สม่ำเสมอจนเสร็จงาน
– กระบวนการพิมพ ์เราเลือกพิมพ์ด้วนหมึก Soy ink หมึกรักษ์โลก เป็นหมึกที่มีน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช และสีที่ผลิตจากสารธรรมชาติ เป็นหมึกที่มีน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช และสีที่ผลิตจากสารธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบในหมึกพิมพ์ สามารถย่อยสลายได้ โดยกระบวนการทางชีวภาพ จึงไม่มีสารโลหะหนักตกค้างอยู่ในงานพิมพ์ พิมพ์ง่ายลดการสิ้นเปลืองกระดาษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับผู้อ่าน

ราคาที่ยังคงเท่าเดิมในตลาด

ตลาด ถึงแม้ผู้ผลิตระบบ GreenPrint จะต้องลงทุนสูงมากในการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตมาเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย และสร้างระบบการผลิตใหม่ทีมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยสำนึกในการช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อม ภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจะไม่ถูกเพิ่มหรือแพงขึ้น แต่จะเป็นการมองโลกในระยะยาว เพื่อให้เกิดความใส่ใจ และช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดเวลา

ระบบใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกระบวนการทำงานทั้งหมด จะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน การปรู๊ฟสี การทดสอบสีก่อนพิมพ์ มีผลทำให้เราสามารถส่งงานถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิม นอกจากนี้เครื่องจักรรุ่นใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังสามารถวิ่งด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว มากกว่าเครื่องจักรรุ่นเดิม 100%

พนักงานทุกคนมีความสุข

เป็นผลมาจากความร่วมมือ ร่วมใจ ตั้งใจที่ทำให้โลก และสภาพแวดล้อมทั้งหมดดีขึ้น เป็นมิตรกับทุกสิ่งรอบตัว พนักงานที่ทำการผลิตส่วนใหญ่ไม่ต้องเดินทางไกล จากนโยบาย GreenPrint ทุกคนจึงผลิตงานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม เมื่อคนผลิตงานมีความสุขย่อมส่งผลถึงงานที่ได้มาจากความสุข และสู้เป้าหมายสำคัญ คือลูกค้าได้รับไม่เพียงแต่งานที่ดีเท่านั้น แต่หมายถึงได้รับความตั้งใจ และความสุข ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา ให้อยู่กับเราอย่างมีความสุขตลอดไป

ทุกผลิตภัณฑ์จากบริษัทรุ่งศิริ พลับบลิชิ่ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมา Recycle ได้ใหม่
หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท ติดต่อที่เบอร์ 02-578-6186